Hvem er vi?

.

Jørgen Tønnesen
20% Forsamlingsleder
j.tonnessen@imf.no
Tor André Haddeland
50% Forsamlingsarbeider
ta.haddeland@imf.no
Anne Linjord
20% Ungdomsarbeider
a.linjord@imf.no
Birgitte Andersen
20% Kontorarbeider
frikstad@imf.no

S