Awana

Awana er et trosopplæringstilbud vi benytter til barn og unge fra 3-18år. Det er også et redskap for foreldre i å snakke om tro med barna. Her legges det vekt på å lære bibelhistorier, undre seg, stille spørsmål og finne svar. Vi ønsker at alle skal vite at Jesus elsker dem og at hans nåde er nok for oss, ja -for hele verden!

Vi tilbyr 5 grupper hos oss. Se nedover for mer informasjon om de ulike gruppene.

Denne gruppen er for (3)4-5 år og foregår søndager kl. 11.00

Barna får lære ulike bibelfortellinger fra både det gamle og det nye testamentet. Hovedsetningen man ønsker at skal sitte igjen hos barna, er “Jesus elsker meg”. De får undervisning som handler om respekt for Gud og Hans Ord, og de lærer ulike fortellinger fra NT som peker på sannheter om hvem Jesus er.

Alle gruppesamlingene har en tredeling: aktivitet, undervisning og lek

Sparks er for de som går i 1.-4.klasse. 

søndager kl. 11.00

Barna får undervisning i hele Bibelen gjennom disse årene, og de får lære om både folk og hendelser i Bibelen på en slik måte at det legges et fundament for kunnskap og kjennskap/vennskap med Jesus.

Hver gang har vi tredeling: undervisning, smågruppe og lek i gymsal

T&T er gruppen for 5.-7.klasse. 

Søndager kl. 11.00

T&T er forkortelse for Tro & Trening. Her blir tweensene introdusert for kristne sannheter, og hvordan de kan iverksette disse i sitt dagligliv. De lærer om misjon og å tjene andre. De får oppleve tilhørighet og lærer hvordan de skal opprettholde positive, nådefylte vennskap.

Alle samlingene har en tredeling: undervisning, lek i gymsal og smågrupper

8.-10.trinn

“Trek” betyr vandring

På Trek får tenåringene god og grundig undervisning i hva det vi si å tro på Jesus og å leve livet sammen med ham. I tillegg blir de utfordret til å stille spørsmål og finne svar på problemstillinger som de ofte møter i samfunnet. De lærer å reflektere og tenke, og får mulighet til både å undre seg og forstå mer om hva troen egentlig handler om.

Samlingene har en tredeling: Aktivitet i gymsal, undervisning og smågrupper

Dette er bibelgruppeopplegg for videregående skole.

Hva vil det si å følge Jesus gjennom hele livet, og det å være et vitne i hverdagen?

Her går vi igjennom mange spørsmål, leter og finner svar:

Sannheten tåler alle spørsmål. Hva og hvordan gjør vi når vi leter etter svar?

Hvem definerer din identitet? Hvordan vet du at du kan stole på Gud? Hvem følger du etter? Hvorfor er du her? Hvem er du ansvarlig for?