Formiddagstreff

Formiddagstreff er nest siste torsdag i måneden  kl. 11.00.
Her er det møte og mye sang, samt sosialt med god bevertning.

I juni arrangerer vi dagstur som avslutning for sommeren.

Alle er hjertelig velkommen!