Gave

Tusen takk for din støtte til arbeidet vårt!

Arbeidet vårt drives basert på innsamlede midler. Driften dekkes gjennom kollekt og fast givertjeneste. I tillegg forvalter styret penger videre til misjoner som er innom oss.

Gaver er kjærkomment, og vi er takknemlig til hver giver!

Våre støttespillere: