Historie

Randesund indremisjon ble stiftet i 1875. Allerede i 1888 ble bedehuset bygget på Frikstad. Dette huset ble revet i 1980, ettersom man bygde nytt fra 1978-1979. Bedehuset er senere utbygd tre ganger, i 1990, i 2003 og det nåværende bygget stod ferdig i 2018.

Arbeidet på bedehuset er i vekst. Vi opplever at stadig nye mennesker finner sin plass. 

I vårt arbeid ønsker vi å utruste troende til tjeneste og et dypere forhold til ham, og også å vinne nye mennesker for Jesus. I årenes løp har det vært en rekke store vekkelser på bedehuset. Mange er kommet til tro, og mange er blitt bevart i troen på Jesus. Vi vet at Jesus forandrer liv, og derfor ønsker vi å bringe Guds ord til alle mennesker vi møter -i kjærlighet til dem.

Frikstad bedehus hører til Indremisjonsforbundet, som er en evangelisk-Luthersk vekkelsesbevegelse.