Kvinneforening

Kvinneforening er tirsdag i oddetallsuker kl.1100 – 1300.

Her er det prat og mat, etterfulgt av sang og Bibel.

Det er for kvinner i alle aldre.

Hver høst arrangerer kvinneforeningen kvinnefest:

Her er det andakt, sang, god mat, og demonstrasjon av blomsterdekorasjoner, grønnsaker o.l. Følg med i programmet for dato.

Varmt velkommen!