Søndag

Hver søndag kl. 11.00 har vi hovedsamlingen vår. Da samles alle generasjoner på bedehuset. Parallelt med møtet, har Awana trosopplæring for barn, tweens og ten. Siste søndag i måneden er det storsamling. På disse samlingene er det ikke awana. Etter møtet har vi bedehuskaffe.

Du er hjertelig velkommen til oss!